Informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo AGRA Březnice a.s. se sídlem Březnice, čp.71, PSČ 391 71 Březnice u Bechyně svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek dne 18.6.2021 od 18.00 hod. v kulturním domě v Březnici, prezence od 17.00 hod.

Pozvánka
Příloha č. 1
Vyjádření představenstva

Informační memorandum pro pronajímatele a propachtovatele o zpracování osobních údajů

Informační memorandum pro pronajímatele a propachtovatele o zpracování osobních údajů.