Zrušení termínu konání VH 2020

Vážení akcionáři,

z důvodu Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření v souvislosti se šířením koronaviru se zakazuje shromažďování v počtu nad 30 osob.
Na základě této skutečnosti představenstvo AGRA Březnice a.s. ruší konání VH akciové společnosti původně svolané na 28.3.2020 do kulturního domu ve Březnici. Náhradní termín bude stanoven po ukončení tohoto krizového opatření obvyklým způsobem.

Toto zrušení konání VH bude oznámeno všem akcionářům písemně a zveřejněno na internetových stránkách společnosti AGRA Březnice a.s. v pondělí 16.3.2020.

Za představenstvo: Ing. Vladislav Hájíček v.r., předseda představenstva